Archive for March, 2016


Fasta för hälsans skull med 5:2 metoden

Det är ingenting nytt att fasta. Pythagoras krävde av sina studenter att de skulle fasta i 40 dagar därför att rena kropp och sinne innan de fick ta emot hans undervisning och Bibeln berättar att också Jesus fastade i upp åt 40 dagar i sträck. “Vår mat ska vara vår medicin” sade Hippokrates, som vi […]

Read More...