Archive for January, 2019


e cigg farligt eller något som kan förlänga livet för så många?

Stundvis hör man någon anföra att el-cigaretter ska vara lika skadliga som vanliga cigg. Men det är fel. Ni kan ej jämföra e–cigg med tjärcigg. Då man frågar sig, är e cigarett skadligt, så måste vi begripa att frågan inte är så viktigt om det till ex. handlar om e-cigg eller om standard cigaretter. Nu […]

Read More...