Är verkligen e cigg farligt och borde man helt undvika den här typen av rökning?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer inte. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Innehållet kan inte kopplas till hälsoriskerna med dessa e-cigg. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

smaker

E cigg farligt – kan man bli sjuk?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Trots det är det många organisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Ta reda på fakta innan du börjar använda el cigg. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Det är ju skillnad på om man använder nikotin och inte. Läs mera här.

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

Röker du inomhus eller utomhus? Det spelar ingen roll e cigg är Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Valet står klart.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.