Vilka biverkningar finns det av msm?

Msm, som är organiskt svavel, har en kraftfull verkan, men finns det några msm biverkningar som man bör beakta?

MSM pulver Metylsulfonylmetan kosttillskott på allt-fraktfritt.seMSM pulver hälsokost från allt-fraktfritt.se i förträffligt kosttillskottburkPremium kvalitet MSM Metylsulfonylmetan pulver

Är msm farligt? Detta är en fråga man måste ställa sig innan man beställer en förpackning med pulver som är till för inre såväl som utvärtes bruk.
Msm biverkningar

Det finns msm svavel biverkningar men det rör sig icke om något allvarligt. Dessutom så kan det vara bra att veta att man ska få i sig bra mycket metylsulfonylmetan för att drabbas av någon av följande msm biverkningar:

• Illamående
• Diarré
• Svullnad
• Sömnighet
• Huvudvärk
• Sömnlöshet
• Klåda
• Allergi

Listan kan se läskig ut men detta är i stort sett de biverkningar som man brukar lista för mediciner samt kosttillskott som är kända för att vara säkra och inte ge några negativa effekter. Risken för att du skulle drabbas
av någon av dessa kosttillskott biverkningar är avsevärt liten och det särskilt om du inte tar mer än några gram per dag. Organiskt svavel finns ju i normal mat som ekologiska grönsaker (som växt i oförgiftad jord och ej i
näringslösning), vi brukar bara koka ur det.

Rätt dosering

Dosering msm är något som man ska hålla koll på även ifall detta inte är ett toxiskt ämne och man måste ta 20 g per kilo kroppsvikt för att överdosera och avlida av det. Det är ofta så att man börjar med en mindre dos för
att därpå eskalera. Detta gör att man inte chockar kroppen med svavlet och kan också se till att man slipper enklare biverkningar såsom lös mage.

MSM används som detox och driver ut gifter ur kroppen. Är det mycket gifter som lossnar så kan man må konstigt eller ha lös mage några veckor, tills gifterna lämnat kroppen.

Msm gravid

När det gäller msm för gravida så är det bra att känna till att anledningen till att det inte rekommenderas att använda msm organiskt svavel under graviditet är att man inte har forskat tillräckligt omkring detta. Därutöver så kan
man ju uppmärksamma en av de msm svavel biverkningar som nämns är lös mage samt diarré är något som kan vara med och starta en förlossning.

Msm är ett av de minst toxiska ämnen som finns, det är rentav ett detoxingämne, men under en graviditet eller då man ammar så ska man inte chansa och det är klart att det är bättre att avvakta på forskning som fastställer
att det är säkert hellre än att använda sig själv som testkanin.

Utvärtes bruk

Ifall du vill använda msm pulver i ansiktet för att behandla akne (finnar) och få bättre hy så ska du känna till att detta inte bör leda till några biverkningar. Man kan även blanda msm med andra ämnen såsom IonPlus eller IonSilver kollodialt silver för att få mer verkan och detta är också säkert. Man kan ta msm invärtes och utvärtes samtidigt, I synnerhet för att få fin hy och mot eksem på mage och eksem på händerna samt mot allergi.

Mot atros och ledförslitning kan man ta glukosamin (som tillverkar smörjmedel i lederna) samt msm (som bla. minskar den konstanta nedförslitningen av lederna) ihop.

Ifall man får biverkningar

Det vanligaste är lös mage, då minskar man bara dosen och ökar sedan långsamt (läs på burken).

Om man upplever starka msm biverkningar så ska man omgående upphöra ta pulvret som dryck eller sluta med att behandla utvärtes. Beroende på hur seriös biverkningen är så kan det självklart också vara så att man behöver uppsöka vård. Lös mage och snarlika problem bör gå över snabbt och man ska minnas att det inte nödvändigtvis är svavelpulvret som orsakar problemen.

Msm och andra mediciner

Tänk på att följa instruktioner för den produkt som du skaffar för att på så vis minska på risken för msm biverkningar. Om du har en allvarlig sjukdom och använder dig av specifika mediciner så bör du ta reda på ifall det finns någon fara med att kombinera medicinen med svavel innan du påbörjar din kur. hälsokost

Du gör bäst i att rådfråga din husläkare före påbörjad kur.