Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt med tanke på att vinsatser samt utrustning blivit bättre. Den som önskar producera smakligt vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att framställa vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar även om riktigt vin faktiskt måste innefatta vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de mörkt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört relevant att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är ypperligt åt att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen bör ske i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att nyttja en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används för att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående instrument som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren bör man ha i åtanke att det inte bara är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att annorlunda bär och frukter består av olika mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att styra bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Vill Du veta mer Klicka Här Korkning & Förslutning av flaskor

Det är värt för ordningens och processens skull att noggrant föra in mätuppgifter i en detaljrik bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli överraskad över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det förmedla smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ca 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är färdig.