Det kan vara enkelt att genomföra takrengöring själv

Med tiden blir tak samt tegelpannor slitna och måste rustas upp. Det här beror på att lavar samt mossa har fått fäste. Men det behöver ej vara så farligt som det ser ut och man kan åstadkomma takrengöring själv på ett ganska så lätt vis.

En taktvätt kan man nämligen utföra med trädgårdsslangen samt Takrengöring Turbo som innehåller bensaltensid samt vatten. Det är endast att klättra upp på en stege och spraya ut ovanför taket. När mossan har dött så kan man raspa av den med en skrapa som har ett långt skaft alternativt använda högtryckstvätt för att tvätta dän. Alternativt låta den regna bort, tar 1-2 år.

Så enkelt kan du åstadkomma din takrengöring själv

Klättra upp på stegen samt inleda bearbeta med den Bensaltensid mot mossa som du har köpt. Det finns olika produkter och det är tydligt att en dunk som man tillsätter trädgårdsslangen till gör det enklare att spraya ut men man kan också mixa själv om man vill och använda sig av en spridarramp till vattenkannan, en ejektordunk från allt-fraktfritt.se alternativt lägga på i påläggsläge (kemläge) med somliga högtryckstvättar.

Före du utför behandlingen med Fulstopp eller Bensaltensid så kan du starta med att skrapa av mossa som man enkelt får dän med en plastskrapa. Tänk på att nyttja en skrapa som är konstruerad för takets pannor så att du inte skadar dem och så att du ej skapar sprickor som ger bra grogrund för ny mossa.

Spola med vanligt vatten därför att få bort den mossa som du har skrapat loss. Gör fräscht i hängrännan där allting lort samlas. Nästa steg blir att behandla med blandningen. Då avdödar man allihopa sorters påväxt, inte endast mossan. Allt för vidsträckt att informera här, en ta glimt på Fulstopp.com.

Angeläget att tänka på säkerhet då man utför en taktvätt

Det är betydelsefullt att man har en bra stege då man utför takrengöring själv. Det får ej bli svajigt då man står och sprutar samt skrapar. Då det blir dags att processa taket med Bensaltensid så ska man dessutom tillämpa sig av skyddshandskar och skyddsglasögon.

Arbetet på taket ser icke ut som då man vattnar gräsmattan med järnsulfat även om man får samma vackra verkan. Mossan dör och man får lättare av den från taket. Behandlingen leder även till att man fortsatt slipper ny mossväxt.

Ifall du gör taktvätten med högtryckstvätt så är det mycket viktigt att du riktar tvätten på korrekt sätt. Det är inte bra att spraya nedifrån och upp därför att vatten då kan komma in under tegelpannorna. Här kan det således vara så att du behöver klättra upp på taket därför att komma åt på rätt sätt.

Förvalta takets tegelpannor på korrekt sätt

Tänk på att skador på tegelpannorna inte är bra för taket. Arbeta på ett skonsamt vis och använd ej material som kan raspa sönder pannorna. Ifall du använder dig av järnsulfat samt vatten på korrekt sätt så ska det inte krävas så mycket kraft för att få bort mossan. Klicka här för ytterligare info järnsulfat mossa.

En bra takrengöring kan ta tid så tänk på att boka in det här arbetet och taktvätt då du faktiskt har tid för det och ej behöver jäkta. Lär dig mer om ditt tak och hur det skall behandlas och hur ofta för att eliminera mossa på bästa sätt. Gör sedan upp en plan för när du behandlar igen så att du känner till exakt när du behöver klättra upp samt vårda takpannor åter nästa gång.