Ta bort mossa i trädgården med en förträfflig och verkningsfull spridarramp

Kan en stroller combi höja gräsmattan?

Flera vill mer än gärna bli av med ogräs för alltid. Man kan nyttja sig av stroller combi för att både gödsla samt tillintetgöra ogräs och det här kan fungera oerhört fint.

gti spridardunk

Innan du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är god för att eliminera mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av hantering samt järnsulfat mot sniglar kan också vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid korrekt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att sköta detta på våren men betänk att medlet behöver åtminstone 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flertal dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är bra ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel samt antiogräs-behandling.

Om du vill förvalta denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att uträtta det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man bestyra gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att skänka riktigt fin effekt.

Kommer detta att ge det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en god produkt är allt som behövs för att få en fin gräsmatta är inte insatt i allt det arbete som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter såsom järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att nyttja sig av men man måste se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Ifall man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns perfekt. Detta kan ta några säsonger för mossan är enträgen och så även ogräset. Men ifall du sakta men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motverka ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Länk till ytterligare info

Järnvitriol och järnsulfat är samma sak men det finns en rad annorlunda bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta lite olika ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera olika effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss verkan mot mossan. Det här är en finemang produkt som man kan ha stor användning av och som kan vara en angelägen del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det skänker näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas mycket. En robotgräsklippare är en god lösning.