Posts Tagged hur fungerar inkassobolag


Skuld till ett inkassobolag

Det är felaktigt att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett anspråk från en statlig myndighet. Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det främst när borgenärens ursprungliga räkning med eventuella påminnelser […]

Read More...