Är metylsulfonylmetan säkert för människor?

Metylsulfonylmetan, eller msm som är ett kosttillskott är väldigt effektivt på djur som fått problem med leder samt muskler. Det finns också msm pulver som är till för människor, men är det verkligen
säkert med organiskt svavel för människor?

Det är viktigt att förstå att svavel är ett grundämne som finns naturligt i vår värld. Vi människor behöver svavlet för att överleva och det finns i kroppens alla celler med störst koncentration i leder, muskler, hud, naglar samt
hår. Det rör sig således ej om ett obekant ämne utan något som kroppen är van vid och förväntar sig.

MSM pulver Metylsulfonylmetan hälsokosttillskott på allt-fraktfritt.seMSM pulver kosttillskott från allt-fraktfritt.se i förträffligt medicinförpackningPremium kvalitet MSM Metylsulfonylmetan pulver

Naturligt msm pulver

Avhängig på hur det organiska svavlet utvinns så kan man tala om en mer eller mindre oförvanskad produkt. Men när man skaffar metylsulfonylmetan i pulverform så är det inte så att det kommer att göra en skillnad ifall
pulvret är framställt i labb eller ifall det tagits fram från en naturlig källa. Det rör sig om exakt samma ämne och effekten på kroppen blir den samma. Det är alltså inte farligt med vare sig syntetiskt framställt eller naturligt
pulver.

Ultimata msm

Det ultimata hälsokost msm pulver såsom man kan få tag på kommer att vara särskilt till för människor och inte inkludera farliga tillsatser. Du bör se till att använda dig av ett kosttillskott som är till för människa hellre än att dela pulver med din häst eller hund. När du ska införskaffa msm så kommer du att se på beteckningen för pulvret om det är till för dig eller för någon som står på fyra ben. På allt-fraktfritt.se, Tradera och CDON finns svensktillverkade
Gelest MSM, som ännu ingen annan slagit i kvalitet i hela EU.

Är msm farligt?

Nej, metylsulfonylmetan är inte farligt att ta som hälsokost och man kan ta oerhört mycket utan att erfara några metylsulfonylmetan biverkningar. De biverkningar som är vanligast är lös mage vilket inte är så besvärligt
och definitivt inte farligt och som minskar vid tillvänjning. När man talar om msm allergi så menar man inte att pulvret kan resultera I allergi utan att det kan vara ett sätt att stilla allergiska reaktioner på ett preventivt vis. På denna länk kommer kompletterande information: lignisul msm

Botande samt förebyggande

Det man har kunnat se i studier av msm är att det organiska svavlet hjälper kroppen på åtskilliga sätt. Det är även därför som man kan se att det är så effektivt inom flertal olika områden från artros till utslag på händerna.

En individ som vill få bättre hud kan se enorm skillnad genom att kontinuerligt intaga svavelpulvret oralt eller att skapa ansiktsbehandlingar med det. En annan person använder sig istället av msm pulvret för att bota besvär med stela
samt värkande leder.

Även om man skulle råka ut för mindre metylsulfonylmetan biverkningar så kan det vara väl värt att testa. För flera så är det bara att minska på dos samt frekvens för att undvika magproblem och därefter långsamt öka, och den förebyggande effekten på helhetshälsan är något som man kan komma att observera på lång sikt enär man inser att man icke blir sjuk lika ofta som då man ej använde sig av pulvret.

Det är de facto omöjligt att överdosera msm svavelpulver så detta är ett kosttillskott som man inte behöver vara rädd för. Gravida samt ammande kvinnor bör dock undvika att använda svavlet.