Natriumkarbonat fungerar utmärkt till att få silvret att glänsa

Ett gammalt beprövat hushållstrick för att rengöra och få bort beläggningar från silver är att använda sig av natriumkarbonat. En bit aluminiumfolie ska täcka botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att sedan hälla över kokande vatten.

natriumkarbonat 8 kg hink

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan och natriumkarbonatet. Var noga med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör behandla nysilver enligt den här metoden. Försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten tenderar att ge mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ner silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som sker i vattnet är en mycket effektiv process. Det som händer är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte.

Eftersom det blir till gas är det viktigt att vädra ordentligt – i synnerhet om hårt oxiderat silver ska behandlas. Att behandla silver enligt den här metoden innebär att silvret inte slits på samma sätt som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och skölja det med kallt vatten och torka och gnida med en trasa. Silvret kommer garanterat glänsa på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3).

Det är ofarligt för huden med kontakt men ämnet, men däremot kan irritation i ögonen uppstå.  Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det relativt grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier efterson det räknas som ett starkt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden är inom glas- och tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan också produceras konstgjord väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en konstgjord process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte enbart till att rengöra silver som natriumkarbonat är ypperligt för.  Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande.

Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom det kan vara en aning frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet.

Det är inte ovanligt att människor använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som ibland finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då vanligtvis under namnet målarsoda. På prisad.se och hembryggning.se finns natriumkarbonat av den allra högsta kvaliteten (livsmedelskvalitet) till bra pris. Där finns också Målarsoda och Hushållssoda av livsmedelskvalitet – alltså natriumkarbonat med en annan etikett helt enkelt.