Så framställer du vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det flertal goda tips och råd på hur man lyckas tillverka spännande viner hemma. Det är en betydelsefull och uttömande bok som består av en hög grad av expertis. Somliga hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en enorm utveckling inom vinframställningen hemma. Otaliga kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i regelbunden takt har också utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har även tillkommit på marknaden som bidrar till att förgylla vinframställningen. Speciellt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det otaliga hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som syfte att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan även tjäna som bra underlag åt mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är minsann trevligt att utveckla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt angenäm hobby.

Många ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används också i tillagningen. Dock har många resonerat att det till och från är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer svängrum att hälla i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte fundera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flertal människor i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att samlas och umgås, och hjälpas åt och byta erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen råd om att noggrant planlägga vinprocessen. Det är betydelsefullt att skriva ner allting som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är hygienisk och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer allt komma i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis någon form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara massor misstag. Tyvärr är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydande del i processen är att skriva ner alltsammans som tillsätts och när i processen det händer. Ifall någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att lokalisera vad som möjligen kan ha gått fel. Läs mer om Snaps
En bryggjournal kan givetvis fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt utomordentligt vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.