Så slipper du spill med en stor tratt

Det finns många situtioner som kan uppstå då en tratt kan underlätta. Den är till för att hälla över vätska från en behållare av något slag till en annan. Uppgiften kan kräva att tratten emellanåt är liten men över lag så brukar en stor tratt underlätta.

Tratten är konformad och den har en öppning på ovansidan där man häller vätskan. Undertill smalnar tratten av och formar sig som ett rör. På så vis blir det enkelt att kunna rikta dit man vill att vätskan ska transporteras fortsättningsvis, till exempel ifall man ska fylla på en flaska.

Det är angeläget att de är robusta och hållbara. Vanliga material på trattar är rostfritt stål eller plast. Ifall man till exempel hanterar vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

En stor tratt innebär fördelen att det blir mindre risk för spill. Är mynningen stor från den behållare man häller ifrån och det handlar om en rejäl volym vätska så kan flödet bli kraftigt. Då är det självklart lättare att rikta in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Till exempel kan det handla om att man ska tappa i bensin i en tank, eller fylla på olja eller liknande.

I en sådan situation vill man helst undvika spill. Dels för att man för egen del ej vill riskera att få vätska på sig, men också spillda droppar kan bli kostsamma. Ännu ett exempel på när man helst vill ha en stor tratt är när man brygger eget vin hemma. Då måste omtappningar ske smidigt då det hälls fram och tillbaka många gånger, men därtill kan spill bli relativt kostsamt i längden.

glastratt

Eftersom det primära syftet med en tratt är att vätska ska överföras till en behållare med liten mynning där trattens avsmalnade rör ska få plats så bör man tänka på att tappa långsamt. Man bör ge vätska tid att rinna ned för att undvika att trattens öppning ska bli överfull och rinna över.

En tratt är ett utmärkt redskap i köket. När man till exempel ska hälla upp saft som man kokat eller några ingredienser av skilda slag så är en rejäl tratt att föredra. Det kan stundtals vara svårt att komma åt med tratten och då kan man använda sig av en extradel i form av ett förlängningsrör som går att böja. Vägledning rörande dunktratt.

När man handlar en ny tratt så brukar det ingå ett förlängningsrör. Annars kan man med en aning kreativitet konstruera ett eget. Ett förlängningsrör passar enastående att nyttja speciellt när man använder en stor tratt eftersom otympliga situationer stundvis kan uppkomma.