Posts Tagged kolloidalt silver effekt


Kollodialt silver

En finfördelad form av silver kallas för kollodialt silver. De minsta partiklarna i kollodialt silver kan vara mindre än 1000 nanometer. Inom hälsokostbranschen har kollodialt silver hastigt blivit mycket populärt. Rent silver är rentav helt ogiftigt för kroppen eftersom den har ett effektivt utrensningssystem. Eftersom silver är ett naturligt grundämne förekommer dessutom silver i den […]

Read More...