Posts Tagged rokavvänjning


Lär dig om hur ni lyckas med rökavvänjningEN

Alla strategier för att sluta röka passar icke alla, upptäck just er favorit. Finn de sluta röka förslag som passar dig. Här är några av dom grejer som kan vara till hjälp under den första tiden och vidare. Innan ni gör någonting annorlunda är det relevant att man är frank mot dig själv. Vill du […]

Read More...