Få bort mossan på taket med grön fri på ett kvickt och enkelt sätt

Ett tak som är beklätt med mossa eventuellt ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar och alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det ej så besvärligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att det här blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Ifall taket är mycket stupande så är det viktigt att man anlitar en professionell takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan växa genom tegelpannor samt resultera I frostsprängning varefter man kan få besvär med bitar som lossnar samt faller ner.

Mossa kan också medföra fuktskador som skadar både tak och hus. Det här är en typ av fara som kan bli väldigt kostsam om man inte gör något så snart som man inser att taket börjar skifta färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha respekt för produkter som Grönfri då de innehåller kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor och för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt därför att de är så pass effektiva.

Ifall du tänker dig att du ska skrapa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större chansning. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i för att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan medföra än mer mossa kommande säsong.

Produkter som är effektiva samt fungerar bra mot mossa på hustak

Det är nuförtiden välkänt att Japes mossmedel funkar bra mot mossa på hustak. Den som testar grön fri är så småningom av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man enkelt får bort med en bra takskrapa. Det här innebär lite mer arbete men det kan vara det värt då behandlingen ger en utdragen effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet det här kan införskaffa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller nyttja Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men väldigt billigare att handla.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla samt rengöra taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan manipulera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva processa mer än en gång per år om man har bångstyrig mossväxt, men med grön fri så är det flera som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att få ett hållbart resultat är det centralt med bra förbehandling.