Primitiv och smidig hembryggning av vin

I över 30 år har Gert Strand AB sysslat med hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för alla som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ofelbar vinbryggning och erbjuder vinsatser som har oerhört god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då flera av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därpå till de grekiska öarna och sedan vidare till södra Frankrike samt Italien. Slutligen förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig procedur men självklart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får enbart kallas vin om det framställs av vindruvor. Detta i enlighet med EU:s definition. Således framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns enormt många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning aktuell.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att också ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska leda till vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som möjligen har bryggt några vinsatser kanske vill prova med olika bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledning.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka med tanke på att varje vinsats tenderar att få divergerande karaktär, till och från påtagliga men mestadels särdeles marginella. Variationer brukar nästan alltid uppkomma, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en ypperlig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av varierande slag. Klicka här för Tillbehör till Ryggsprutor

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt fräscht. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt fräscht kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att också rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Emellanåt lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska äga rum i rumsvärme och man ska undgå rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning före en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan anta. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser oerhört rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den innehåller näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra tips att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Stundtals genererar varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noga in samtliga data i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut utförligt, och det bästa är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.