Vad för sorts vovve är en vakthund och hur dresserar man samt vårdar man en vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med uppgift att bevaka. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria timmar. Under den tid vakthunden icke är i arbete hålls den åtskiljd från andra personer i sin hundgård. Varje hund skall ha 4-6 olika hundförare och enbart vakthundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Flera privata personer brukar hundar för att vakta sommarstugan eller annan personlig tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetssätt och egenskaper avviker dock kraftigt från den utbildade vakthundens. Till skiljaktighet från den yrkesarbetande vakthunden lever dessa tillsammans med ägaren och hendes familj på dagtid och stängs under natten in på det ställe hunden ska vakta.

Den utbildade vakthundens dressyr och skolning

Vakthunden är aggressiv och uppträder väldigt misstänksamt mot obekanta människor. Flera antar därför inkorrekt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att få fram denna misstro. Intet är mer fel. Vakthundsämnen är utvalda hundar som äger en speciell misstänksamhet mot obekanta utan att för den skull vara ilskna. Hundens psyke måste vara perfekt och under urbildningen byggs vakthundens självtillit successivt upp. Det här sker via att hunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot okända personer. För att denna misstänksamhet inte skall urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är färdigdresserade, möta andra folk än hundförarna. stor vakthund Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vem behöver utbildade vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Vanligtvis anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots alarm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används även inom försvaret och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat område. Vare sig spioner eller plogbillar går självmant in till en vakthund. Vakthundar används även till viss del av marinen.

Vilken är den utbildade vakthundens allra främsta uppdrag?

Vakthundens främsta uppdrag är att tala om och markera om en främmande människa kommer in på det område som hunden ska bevaka. Vakthunden markerar detta genom att skälla. Skulle någon trots vakthundens varning gå vidare in i hundens territorium brukar vakthunden gå till angrepp. Under dressyren görs inga försök att bestämma eller hämma vakthundens intensitet vid angrepp. Mycket bra vakthund info finns på https://vakthunden.com

På grund av inga försök görs att styra eller begränsa attackens intensitet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.