Ta bort mossa på tak för att beskydda takpannor mot sprickskador

Det kan se vackert ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan lite mer om det där med frostskador på tegelpannor anser inte att det här är en festlig syn. Det gäller att avlägsna mossa på tak eftersom den kan resultera I att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man nyttja sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det också heter, som man blandar med vatten.

utvattningsmunstyckke för mossa i gräsmattan

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (livlig ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, också lavar.

Kom åt mossa på tak med bra mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste jobba handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men före man försöker tvätta bort varenda mossa så ska man processa med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (aktiv komponent är Bensaltensid) som är ett eminent medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (testa först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och frigöra greppet. Därnäst så kan man komma igång med högtryckstvätten därför att skölja av resterna och få pannorna fullkomligt fria igen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska fundera på då man vill motverka mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan medföra skador på taket.

Dessutom så kan takpannor vara porösa och man skall nyttja sig av korrekt tryck. Ifall mossan sitter fastsatt hårt så kan det således vara förståndigt att uteslutande arbeta med järnvitriol alternativt Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert samt snabbt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt ordentligt men det är omigen så att mossan måste ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en utmärkt lösning som alla med mossproblem på taket bör nyttja sig av. Detta är inget som kostar särskilt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska tillämpa sig av mossa gti alternativt en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att köpa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt viktig så använd korrekt instrument

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv sköta vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en svajig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta hjälp av andra om du inser att det blir för komplicerat att göra jobbet själv. Vill ni veta detaljer Klicka Här mossa i gräsmatta.

Det är även betydelsefullt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort ålderstigen död mossa som åker i samtliga riktningar. Tänk på att använda bra skor och handskar.