Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse inför vinbryggningen. Det är betydelsefullt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det stundtals påverka slutresultatet avsevärt.

Först och främst bör man bringa struktur i processen genom att skriva upp allt som behövs fram till fulländad produkt. Gör en förteckning över alltsammans som bör köpas. På så sätt får man en solklar överblick och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Granska dessutom att den utrustning som ska användas är fräsch och att den såklart fungerar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och därtill undgår du att möjligen tappa humöret på vägen. Läs således noga samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför kommande bryggning. Besök Absinthessens 280 ml till 14 x 75 cl

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du till exempel förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du enkelt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.