Livsmedelsgodkänd Hushållssoda

Vad är hushållssoda? Det är egentligen natriumkarbonat som har den kemiska beteckningen Na2CO3 men som i dagligt tal benämns som hushållssoda. Hushållssoda finns mestadels att köpa i dagligvaruhandeln och det är i framförallt färgbutiker som det brukar gå under benämningen hushållssoda.

Natriumkarbonat som är en jonisk förening ger i vatten ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det kan produceras den syntetiska vägen även om det är naturligt förekommande. När det framställs syntetiskt så blandas natriumklorid (salt) och ammoniak. Rikliga mängder med natriumkarbonat finns i till exempel USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Turkiet och Sydafrika. Ämnet räknas till ett av världens viktigaste på jorden.

Ämnet är ett förhållandevis grovt fördelat pulver i sin fasta form. Det är även den form som många tillverkningsindustrier föredrar Exempelvis används natriumkarbonat flitigt inom glas- och tvålindustrin. Anledningen till att det är speciellt bra lämpat inom dessa områden är att det är ett starkt alkali.

Den neutrala lukt som ämnet har neutraliserar effektivt många fläckar och lukt. Därför är det väl användbart i sammanhang när det krävs rengöring av tyngre smuts. Dessutom fungerar det effektivt åt att ta bort beläggningar på silver. I massor hushåll används natriumkarbonat för att ge ny glans åt mångahanda silverföremål. Många pustar sina silversmycken med bakpulver som innehåller det besläktade ämnet natriumbikarbonat.

Både den fasta samt vattenfria formen av natriumkarbonat fungerar även effektivt som rengöringsmedel. Innan man till exempel vävsätter alternativt tapetserar kan hushållssoda vara till stor användbarhet.

Att rengöra väggar noggrant med hushållssoda avlägsnar fett och smuts på ett effektivt sätt. För att det lättare ska lossna bör en svamp användas som man regelbundet sköljer med vatten. Hushållssoda fungerar även bra till att rengöra samt bleka tryckimpregnerade trädgårdsmöbler och även till att bearbeta trall.

Fastän det är ett enormt effektivt medel som går hårt på smuts så är det inte farligt att få hushållssoda på huden. Det kan dock upplevas en aning frätande så därför bör man nyttja handskar och skyddsglasögon. Mer info.

Får man det i ögonen kan det medföra sveda och irritation. Hushållssoda är heller inte farligt att förtära under förutsättning att koncentrationerna är väldigt låga. Ändå bör man tänka på att köpa hushållssoda som har en barnsäker kapsyl på flaskan.