Posts Tagged soda


Livsmedelsgodkänd Hushållssoda

Vad är hushållssoda? Det är egentligen natriumkarbonat som har den kemiska beteckningen Na2CO3 men som i dagligt tal benämns som hushållssoda. Hushållssoda finns mestadels att köpa i dagligvaruhandeln och det är i framförallt färgbutiker som det brukar gå under benämningen hushållssoda. Natriumkarbonat som är en jonisk förening ger i vatten ifrån sig en positivt laddad […]

Read More...