Natriumkarbonat och dess fördelar

Genom att använda natriumkarbonat kan man enkelt ta bort fula beläggningar på föremål I silver. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett tämligen grovt fördelat vitt pulver.

Faktum är att natriumkarbonat som redskap är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är ganska enkelt. Man strör natriumkarbonat ovan en bit aluminiumfolie som man låter dölja botten på till exempel en glasskål. Därefter är det bara att hälla på kokande vatten.

När silvret doppas i skålen och kommer i kontakt med folieytan och natriumkarbonatet är den effektiva processen igång. Man bör dock vara noga med att ta bort grövre smuts och fett före silvret doppas. Nysilver bör dock inte behandlas I enlighet med den här metoden eftersom försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten har en tendens att grunda mörka fläckar på de ting som ska behandlas.

Vad händer rent tekniskt när silvret doppas ner i skålen? Det man märker av är att det börjar bubbla rejält i några minuter. När det har slutat bubbla ska beläggningarna på silvret vara borta. Silversulfider som primärt utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Det resulterar med andra ord i att en gas bildas och därför bör man vädra utrymmen noga. I synnerhet om hårt oxiderat silver ska behandlas. Men i övrigt är denna procedur väldigt mild i jämförelse med om putsmedel används. natriumkarbonat i ester

När det bubblat färdigt och beläggningarna lossnat så bör silvret sköljas med kallt vatten. Sedan ska det torkas och gnidas med en trasa. Om allt detta utförs så kommer silvret utan tvekan att tindra livfullt.

Na2CO3 är den kemiska formeln för natriumkarbonat, och stundtals benämns ämnet också som kalcinerad soda. Det är ett av våra mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Natriumkarbonat genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Det är i princip ofarligt att få natriumkarbonat på huden. Man får dock akta sig så man inte får det i ögonen eftersom det kan bringa irritation. Ifall koncentrationerna av natriumkarbonat är väldigt små är det heller inte farligt att förtära natriumkarbonat även ifall det såklart inte rekommenderas.

Pulverformen av natriumkarbonat används flitigt i tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett kraftfullt alkali. Det används exempelvis väldigt mycket inom glas- och tvåltillverkning. Även inom snustillverkningen är det normalt att natriumkarbonat används.

Ämnet är helt å hållet naturligt förekommande på vår jord men det kan också framställas artificiell väg genom att sammansätta natriumklorid (salt) och ammoniak. Rikligt med naturligt natriumkarbonat finns till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat är ett ämne som är fritt från lukt samtidigt som det neutraliserar fläckar och lukt. Ämnet är passande för all slag av rengöring av tyngre smuts.

Natriumkarbonat kan ha en frätande effekt på huden även om den inte är kraftig. Likväl rekommenderas att handskar samt skyddsglasögon används när ämnet hanteras. Den som vill köpa natriumkarbonat kan i många fall finna det i en välsorterad färghandel.