Posts Tagged Glukosamin – ett kosttillskott


Hälsofrämjande effekter med hjälp av glukosamin

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som har smörjande effekt på leder samt brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. […]

Read More...