Posts Tagged inkassoärende


Vad innebär det när ett ärende går till inkasso?

Innan ett betalningskrav hamnar hos Kronofogden så brukar kravet undantagen i somliga fall hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar fordran medan krav från Kronofogden är från en statlig myndighet. Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har […]

Read More...