Posts Tagged krav från inkassobolag


Betala dina räkningar i tid för att slippa inkassokrav

Ett inkassokrav skickas alltid från ett privatägt inkassobolag. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många inkorrekt tror. Kravet skickas till den som av någon anledning ej betalat en faktura i tid. Den som har en skuld att driva in kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. […]

Read More...