Hemmabryggning av vin är en gemytlig och kul hobby

I boken Hemmaframställning av fin konstaterar Kjeld Erlandsen hur trevligt det faktiskt är att brygga eget vin. Hans intresse åt vin är enormt och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen gått framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat annorlunda tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större omfång ska reflektera kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag flertal hushåll som brygger vin alternativt har provat på att brygga.

Givetvis är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar samt kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större mån bättre och allt mindre lämnas åt slumpen. Det finns sålunda tillfälle att ge vinet en konkret riktning redan från början. Dessutom har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av somliga nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen menar att hemmabryggning inte bara är förträffligt därför att det är billigt utan för att det är roligt att utveckla sin alldeles egna produkt. Det blir synnerligen ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna hjälpa hemmabryggare men även tjäna som underlag till allehanda vinklubbar.

Det finns dock en bra fördel med att hemmaframställning av vin är tämligen billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju definitivt hemma ihop med den gastronomiska glädjen. Med hjälp av hemmagjort vin öppnas flertal möjligheter. Varför exempelvis inte använda några flaskor vitt vin att sjuda fisken i?

Kjeld tipsar dessutom om att gå samman i mindre bryggarlag. Måhända ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att byta vetande och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte endast Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och ger trygghet åt hemmabryggaren. Han tar också upp förslag från andra vinbryggara som han menar vara värda att sprida.

Den här boken är särskilt angelägen på så vis att det finns enormt få böcker på marknaden om vinframställning som skänker en liknande ingående och grundlig beskrivning av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte bara hela den praktiska processen utan skänker också tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen. Munskydd, skyddshandskar & skyddsglasögon

Kjeld menar att vintypen i allra högsta grad är avhängig frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin samt dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive falang är helt avhängig bryggprocessen. Men en betydelsefull tumregel för allt vin är att enbart selektera högklassiga råvaror.