Posts Tagged oseriösa inkassobola


Stöd från Datainspektionen finns att erhålla om inte inkassobolagen uppfyller god inkassosed

Ibland kan man råka ut för inkassobolags fordringsanspråk trots att det inte är riktigt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Ifall man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill begära in pengar utan undersökning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget […]

Read More...