Postnords åtgärder skapar förluster för småföretag och landsbygdsområden

Det är en djupt rotad tradition i Sverige att betrakta postservice som en grundläggande rättighet, tillgänglig för varje individ var de än befinner sig i landet.

Därför känner vi en djup besvikelse när vi ser att Postnord, innehavare av monopolet på spårbara småpaket genom varubrev, tar beslut som negativt påverkar småföretag och konsumenter i mindre orter.

Postnords blunder med varubrev.

För inte så länge sedan beslutade Postnord att begränsa inlämningen av varubrev till postkontor, och dessa återfinns endast i stadsregioner.

tak
Bilden är en annons.Klicka på bilden för att beställa.

Som en följd måste företag som distribuerar små och lätta artiklar nu vända sig till dyrare paketsändningar för att kunna ge sina kunder spårbarhet.

Detta val innebär inte bara stigande kostnader för företagen, utan också för konsumenterna.

Detta är inte bara en fråga om ökade kostnader.

Det rör sig om den grundläggande principen om att alla ska ha samma tillgång till posttjänster.

Landsbygden, som redan kämpar med olika typer av serviceunderskott, blir än en gång satt på undantag.

Detta är en tung slag för småföretag som förlitar sig på att kunna frakta varor både kostnadseffektivt och spårbart.

De måste nu välja mellan att själva stå för de ökade kostnaderna eller att överföra dem på sina kunder.

Inget av dessa val är långsiktigt hållbart och kan bidra till en svagare konkurrensställning för företagen i Sverige.

Detta är också en angelägenhet som rör rättvisa.

Postnord är ett företag som ägs av svenska staten och ska därför agera i allmänhetens intresse.

Det är emot denna princip att försvåra för en stor del av invånarna att nyttja grundläggande posttjänster.

Det är viktigt att alla områden i Sverige erbjuds lika förhållanden för handel och kommunikation.

Det är uppseendeväckande att Postnord redan innehar ett utlämningsnät för paket som skulle kunna distribuera varubrev, om de erhöll riktlinjer.