Avlägsna beläggningar på silvret med hjälp av natriumkarbonat

Många använder sig av natriumkarbonat för att avlägsna beläggningar från silverföremål. Natriumkarbonat strös ovan en del aluminiumfolie som täcker botten på förslagsvis en glasskål. Därefter häller man på kokande vatten.

Tanken är att silvret ska doppas i skålen så det kommer i kontakt med folieytan samt natriumkarbonatet. Det är centralt att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. natriumkarbonat i vann Det bör även varnas för att inte bearbeta nysilver I enlighet med den här metoden. Försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten tenderar nämligen att bidra till mörka fläckar på de föremål som ska behandlas.

När silvret doppas ned i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det inte bubblar längre är beläggningarna på silvret borta. Processen är väldigt verkningsfull då silversulfider som utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Det blir till en gas och således bör man vara noggrann med att vädra ordentligt. Det gäller speciellt när hårt oxiderat silver ska behandlas. Att ta bort beläggningar på detta sättet är mycket skonsamt i jämförelse med ifall putsmedel används.

Efter att beläggningarna på silvret avlägsnats ska silvret sköljas med kallt vatten följt av att man torkar och gnider det med en trasa. När det är gjort kommer silvret garanterat att glänsa och få nytt liv.

Den kemiska formeln för natriumkarbonat är Na2CO3, och kallas dessutom för kalcinerad soda. Faktum är att det är ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Ämnet genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Om natriumkarbonat kommer i förbindelse med huden så är det i princip ofarligt. Dock kan irritation i ögonen uppkomma. Att inmundiga natriumkarbonat är inte giftigt förutsatt att koncentrationerna är väldigt ringa. Natriumkarbonat kännetecknas i sin fasta form av att det är ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver.

Vanligen används pulverformen av tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett kraftfullt alkali. Vanliga användningsområden är inom glas- och tvåltillverkning. Natriumkarbonat är även en ingrediens som används inom snustillverkningen.

Natriumkarbonat förekommer alldeles naturligt på jorden men kan också framställas artificiellt genom att sammansätta natriumklorid (salt) och ammoniak. Det finns stora fyndigheter av natriumkarbonat i exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat kan neutralisera fläckar och lukt samtidigt som det är ett ämne som själv är fritt från lukt. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts.

Man bör ha i åtanke att natriumkarbonat kan vara en aning frätande så därför rekommenderas att handskar samt skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Den som vill köpa natriumkarbonat hittar det oftast i färghandeln.